รายงานสภาพอากาศในอวกาศปัจจุบัน
(ที่มีผลกระทบต่อบรรยากาศของโลกและระบบสื่อสาร)

เวลา 0900

พยากรณ์สภาพอากาศในอวกาศ 24 ชม.
(ที่มีผลกระทบต่อบรรยากาศของโลกและระบบสื่อสาร)

เวลา 0900

สภาวะปัจจุบันของดวงอาทิตย์

ภาพถ่ายดวงอาทิตย์ เมื่อเวลา 0900

Solar Activity :
การลุกจ้า (Flares) :
จุดดับบนดวงอาทิตย์ (Sunspot) :

พายุแม่เหล็กโลก GEOMAGNETIC STORMS (G)
ระบบไฟฟ้าบนพื้นโลก : ไม่มีผลกระทบ
ระบบปฎิบัติการด้านอากาศและอวกาศ : ไม่มีผลกระทบ
ระบบ GPS : ไม่มีผลกระทบ

พายุรังสีสุริยะ SOLAR RADIATION STORM (S)
ระบบชีวภาพ : ไม่มีผลกระทบ
ระบบควบคุมดาวเทียม : ไม่มีผลกระทบ
ความผิดปกติของคลื่นวิทยุ RADIO BLACKOUTS (R)
ระบบคลื่นวิทยุความถี่สูง (HF) : ไม่มีผลกระทบ
ระบบนำร่องอากาศยาน : ไม่มีผลกระทบ
พายุแม่เหล็กโลก GEOMAGNETIC STORMS (G)
ระบบไฟฟ้าบนพื้นโลก : ไม่มีผลกระทบ
ระบบปฎิบัติการด้านอากาศและอวกาศ : ไม่มีผลกระทบ
ระบบ GPS : ไม่มีผลกระทบ
พายุรังสีสุริยะ SOLAR RADIATION STORM (S)
ระบบชีวภาพ : ไม่มีผลกระทบ
ระบบควบคุมดาวเทียม : ไม่มีผลกระทบ
ความผิดปกติของคลื่นวิทยุ RADIO BLACKOUTS (R)
ระบบคลื่นวิทยุความถี่สูง (HF) : ไม่มีผลกระทบ
ระบบนำร่องอากาศยาน : ไม่มีผลกระทบ
ที่มา : http://www.sws.bom.gov.au/ ที่มา : https://www.swpc.noaa.gov/
รายละเอียดเพิ่มเติม
พายุแม่เหล็กโลก หรือ GEOMAGNETIC STORMS (G)
พายุรังสีสุริยะ หรือ SOLAR RADIATION STORM (S)
ความผิดปกติของคลื่นวิทยุ หรือ RADIO BLACKOUTS (R)
จำนวนอิเล็กตรอนอิสระ หรือ TOTAL ELECTRON CONTENT (TEC)
ปรากฏการณ์แสงเหนือ - แสงใต้ (AURORA)
ทดสอบความรู้ด้าน SPACE WEATHER
เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ Space Weather Total Electron Content (TEC) Aurora

จัดทำโดย : แผนกภูมิอากาศ กขอ.คปอ.